Wij zijn op dit moment nog op zoek naar nieuwe leden. U bent van harte welkom om op een maandagavond te komen kijken. Het maakt niet uit of u een geoefende speler bent of beginnend.

Als u lid wil worden kunt u zich aanmelden door dit formulier in te vullen en op te sturen naar:
secretaris.bclievendaal@gmail.com

Opzegging

Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap moet geschieden tenminste 2 maanden voor het ingaan van een nieuw verenigingsjaar. Indien opzegging geschiedt na deze datum is het lid nog contributie verschuldigd voor het daaraan volgend halve verenigingsjaar.

Privacyverklaring