Badmintonclub Lievendaal, inmiddels 50 jaar.

Badmintonclub Lievendaal is opgericht op 15 februari 1969.
Doel: op recreatieve basis de badmintonsport te beoefenen.
De vereniging beoefent, zoals de doelstelling vermeldt, op recreatieve basis de badmintonsport en neemt daarom niet deel aan de competitie die door de Nederlandse Badminton Bond wordt georganiseerd. De leden dienen echter wel aan de interne competitie deel te nemen.
Om het recreatieve karakter te onderstrepen hebben de verschillende besturen altijd gestreefd naar de vorming van onderlinge saamhorigheid en gezelligheid binnen de club.
Het sociale karakter uit zich verder door aandacht te schenken aan gebeurtenissen in de levens van de leden zoals huwelijk, geboorten, verjaardagen, ziekenhuisopnames, overlijden en wat er verder aan specifieke zaken gebeuren.
Het aantal leden is in principe 30 dames en 30 heren. Daar is bewust voor gekozen om te voorkomen dat teveel leden aan de kant moeten blijven zitten wachten tot hun wedstrijd aan de beurt is.
Tot slot mag vermeld worden dat Lievendalers wel van een feestje houden. Gezelligheid staat tenslotte hoog in het vaandel van de club. Elk lustrum is dan ook op gepaste wijze gevierd met een sportief en een feestelijk gedeelte.