Ben je geinteresseerd om bij ons te komen badmintonnen, vul dan dit formulier in en stuur dit formulier in en stuur dit naar het secretariaat van BC Lievendaal.
secretaris.bclievendaal@gmail.com
We laten je zo snel mogelijk weten of je welkom bent.

Opzegging

Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap moet geschieden tenminste 2 maanden voor het ingaan van een nieuw verenigingsjaar. Indien opzegging geschiedt na deze datum is het lid nog contributie verschuldigd voor het daaraan volgend halve verenigingsjaar.

Privacyverklaring